SARPANCH'S
Name
Gram Panchayath
District
Complete Profile
Sri Kondaveeti Masthan Rao
Aswaraopalem
Krishna
C.Venkatalakshmi Devi
Venkatampalli
Anantapur
Y.Alivelamma
S.Thirumalapuram
Anantapur
D.Sivareddy
Medikurthy
Anantapur
P.Lakshmireddy
Mallagundla
Anantapur
T.Renuka
Goddumarri
Anantapur
V.Kullaya Reddy
Dantalapalli
Anantapur
S.Lakshminarayana Reddy
85 Nitturu
Anantapur
N.Haritha
Singavaram
Anantapur
L.Vijaya Lalitha
Jangampalli
Anantapur
N.Bheemasshekar Prasad
Bukkapuram
Anantapur
K.Hemalatha
Boppepalli
Anantapur
K.Lakshmi Narayana
Vennapusapalli
Anantapur
K.veeranarayanamma
Peddamallepalli
Anantapur
N.Adinarayanamma
Chintakayamanda
Anantapur
Kottamidde Obulesu
Yellanoor
Anantapur
K.Lakshmidevi
Kalluru
Anantapur
P.Narayanappa
Kuchivaripalli
Anantapur
Kamparaju.Jyothi
Veemulapalli
Anantapur
K.Pandurangadu
Pathapalli
Anantapur