CORPORATORS
Name
Ward Number
District
Complete Profile
Muppidi Satya Prasad
19
Karimnagar
Thota Anasurya
18
Karimnagar
Bommaka Shailaja
17
Karimnagar
Naini Bhagya Laxmi
16
Karimnagar
Mahankali Swamy
15
Karimnagar
Dasari Sundaramma
14
Karimnagar
Chitturi Rajamani
13
Karimnagar
K laxminarayana
12
Karimnagar
Taniparti Gopal Rao
11
Karimnagar
J. Narsaiah
10
Karimnagar
Peechara Srinivasa Rao
9
Karimnagar
Vanam Shivanandam
8
Karimnagar
Vadluri Ravi
7
Karimnagar
Nadipally Abhishek Rao
6
Karimnagar
Vengala Padmalatha Babu
5
Karimnagar
Lavanya Rasapally (LATE)
4
Karimnagar
Katheramalla Sujatha
3
Karimnagar
Md. Nasreen Begum
2
Karimnagar
Badri Rajitha
1
Karimnagar